Armsad konstellatsioonihuvilised!

Perekonstellatsioon on süsteemne lähenemine, mis aitab näha tervikut, sh. kellega me suguvõsast seotud oleme ja kelle mustreid alateadlikult enda elus edasi kanname. Samuti teeb see nähtavaks minevikus toimunud traumad, mida me ei pruugi mäletada, aga mis mõjutavad meie elu senini.

Kui elus on mingi takistus, mis häirib igapäevaelu (mingi tunne, sümptom, sisemine pinge, situatsioonid, korduv ebaedu, keerulised suhted jne), võimaldab perekonstellatsiooni meetod vaadata, millega on see takistus seotud, vabastada pinge ja leida ressurssi sellest olukorrast vabanemiseks. Paljud sümptomid, sh. rasked tunded meie igapäevaelus esindavad peatükki, mis on inimese enda elust või perekonna loost välja jäetud.

Perekonstellatsioon näitab tegelikkust. Tões peitub jõud. Selle meetodi abil saab vabastada alateadlikke seotusi suguvõsa liikmete vahel, ühendada katkenud sidemeid ja liita suguvõsasse puuduolevad liikmeid, kes sinna õigusega kuuluvad.
Süsteemiteooria kohaselt põhjustab muutus süsteemi ühes osas automaatselt muutuse kogu süsteemis. Oluline on kuuluvus, hierarhia ja kord. Eraldatakse valusad minevikukogemused ja eellaste saatused kliendi omast. Sina võid teisiti!
Armastuse voo taastamise tööga tekib selja taha suguvõsa ressurss, mida inimesed tajuvad nähtamatu, kuid tajutava armastava toetuse ja jõuna. Inimesed hakkavad ennast rohkem teostama, sh. oma lastele seda nähtamatut ressurssi ja armastuse väge loomulikul moel edasi andma.

Tegemist on rühmatöö meetodiga, kus kasutatakse esindajate ja välja abi. Töö toimub sügaval alateadvuse tasandil.
Grupis kehtib konfidentsiaalsuse nõue, et tagada turvalisus kõikidele osalejatele. Kõik, mis tuli töö ajal välja ja mis toimus saalis, jääb sinna saali.

Esindajad ja vaatlejad on väga oodatud! Teie panus on tõeliselt väärtuslik! Alati saate ka endale mingi kasu! Leiate seose enda suguvõsa teemadega, saate kontakti sügavalt peidetud tundega või mõne muu kasuliku taipamise. Osalemine, esindamine ega ka kliendiks olemine ei eelda varasemaid teadmisi perekonstellatsioonist.

Teemad, mille peamiselt tegeletakse konstellatsioonides:
Erinevad traumad;
Suhe iseendaga, sh. sisemine pinge;
Korduvad mustrid ja keerulised saatused suguvõsas ning nende mõju järgmistele põlvkondadele;
Enda koha leidmine elus;
Laste ja vanemate vahelised suhted;
Laps vanemate vahel neid päästmas;
Laps on vanemaks oma vanematele;
Vanemate emotsionaalne külmumine ja emotsionaalse kohaloleku puudumine laste jaoks;
Töö lapsendatud laste bioloogiliste vanematega;
Töö sisemise lapsega, sh. enda kaotatud osadega;
Töö suguvõsast väljajäetutega;
Abordid, surmad ja lein suguvõsas;
Raha teemad, võlg suguvõsas ja kuidas see mõjutab järglaste finantsseisu;
Partnerlussuhted;
Kas minu partneri koht minu kõrval on vaba?
Partneri emotsionaalne eemalolek;
Kui tütar asub isa jaoks naise/armukese kohal ja kuidas see tütre abielu takistab;
Kui poeg asub ema jaoks mehe/armukese kohal ja kuidas see poja abielu takistab;
Eelmised partnerid ja lõpetamata emotsionaalsed sidemed – nende mõju olemasolevatele või tulevastele partnerlussuhetele;
Seksuaalsus ja armastus sinu elus;
Vägivald versus armastus sinu elus;
Erinevad kroonilised haigussümptomid ja nende võimalikud süsteemsed põhjused;
Ohvriks olemine versus päästja missioon sinu elus;
Mõistus, keha ja hing – nende ühendamine endas;
Mees-ja naispoole ühendamine iseendas. Teemade nimekiri on pikemgi veel.

Kliendi toomine – tagab toojale endale kolm tasuta osalemist esindajana!

Osalustasu sisaldab tee-ja kohvipausi ning kerget snäkki.

Esindaja osalustasu: 5€
Isiklik konstellatsiooni töö 150
Korduvklient 140€
7 põlve armastuse voo taastamine 170€

Olen lõpetanud perekonstellatsioonide väljaõppe Moskva Süsteemsete Lahenduste Instituudi ja Eesti Praktilise Psühholoogia ja Süsteemsete Uuringute Keskuse OK koostööprogrammis Tallinnas, õpetaja Olga Knjazeva, superviisor Mihhail Burnjashev, aastal 2022. 2023 a. mais sooritasin edukalt organisatsiooni -ja ärikonstellatsioonide eksami ja olen nüüd sertifitseeritud ärikonstellöör. 2023 märtsist alustasin kliendikesksete struktuursete konstellatsioonide väljaõppega (kestvus 1,5 aastat) Olga Knjazeva ja Vlad Syritsa juhendamisel. Lisaks olen lõpetanud transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia terapeutide 3-aastase väljaõppe Teadlik Mina erakoolis aastal 2013, õpetajad Jure Biechonski, Rebecca Sears, Tom Barber, jpt.

Aastate jooksul olen end pidevalt täiendanud ja täiendan jätkuvalt erinevate spetsialistide juures. Minu tutvus konstellatsioonide maailmaga algas tänu Tiiu Vilule, kes seda meetodit Eestis tutvustas 2010.a., samuti sügav tänu Caterina Farkash’ile 2011.a. Avastasin seal konstellatsiooni meetodi erilisuse ja tõhususe. Olen osalenud Tiiu Bolzmanni, Stephan Hausneri ja Thomas Hübl’i, Joan Corbalain’i ja Colin P. Sisson’i seminaridel, Maire ja Helena Taska ja Sergei Zarsitski „Tunne ennast ja teisi“ kursusel, Kreet-Rosin Pindmaa Qi Gong’is, EFT, Reiki ja iga-aastastel teadliku arengu suve-ja talveseminaridel. Olen aastaid harrastanud Kundalini joogat Mai-Liis Pille käe all. Olen õnnelikus suhtes ja kahe vahva lapse ema.
Oman ärijuhtimise alast kõrgharidust Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast alates 2002.a. ja pikaajalist töökogemust ärivaldkonnas, mis on mind kokku viinud paljude suurepäraste inimestega ja pakkunud huvitavat eneseteostust, kuid olen alati tundnud, et vajan midagi veel, et tunda end terviklikuna ja olla oma hingega kooskõlas.

Tänaseks olen selle „millegi“ – kontsellatsiooni meetodi – nii enda kui ka teiste jaoks leidnud ja tegelen rõõmuga lisaks igapäevatööle ka inimeste toetamisega nende isiklikus arengus. Ma väga austan ja hindan konstellatsiooni meetodit ja armastan seda tööd.

Palun anna oma tulekust registreerides ette teada!

EPKA tegevliige 
http://epkaest.com/team/katri-suurmann/

Katrist rohkem:
https://yksmaja.ee/labiviija/katri-suurmann/

FB Messenger – Katri Suurmann
Katri.suurmann@gmail.com
+372 52 94 204

Ette tänulik,
Katri Suurmann
Sertifitseeritud pere- ja ärikonstellöör

Läbiviijad: Katri Suurmann

Registreerumine

Osaluspanus: Esindaja osalustasu: 5€ 
Isiklik konstellatsiooni töö: 150€

Korduvklient: 140€
; 7 põlve armastuse voo taastamine: 170€

See sündmus on juba ära toimunud 08.10.2023 - Leia uus