Minu kokkupuude erinevate teraapiatega ja tervenemise meetoditega algas umbes 17 aastat tagasi. Sain väga selgelt aru, et pean iseendas midagi muutma, kui soovin, et mu elu sujuks rõõmsamalt ja resoneeriks sellega, mida päriselt hinges soovin. See sisemine äratundmine viis mind järjest erinevate meetodite proovimise ja harrastamiseni, mille abil õppisin iseendast sügavamal tasandil tundma. Suures plaanis muutuski elu aina paremaks, kuid minu jaoks jäi endiselt segaseks suhete, täpsemalt partnerlussuhete ja oma pere loomise valdkond, kus ma ikka ja jälle kummalisi valikuid langetasin ja end nagu kellegi võõra nahas tundsin. 

Kõik muutus 2011. aastal, mil ma ühe Peterburi konstellööri üritusel viibides näidistöö ajal käe tõstsin, et vabatahtlikuna kõigi ette minna. Soovisin mõista läbi konstellatsiooni, miks mul ei suju pikaajaline õnnelik suhe. Tol ajal ei saanud ma suurt midagi aru, mis töö käigus toimus, kuid see mõjutas mind sügavalt ja vabastas mind vanadest mustritest. Nüüd, olles ise väljaõppinud perekonstellöör, mõistan ma, et olin alateadlikult võtnud vastutuse oma vanavanemate sõjaaegsete sündmuste keerises varjatuks jäänud suhete keerukuse eest. Konstellatsioonis toimunud protsessid aitasid need teemad minu jaoks nähtavale tuua, selle seotuse enda seest vabaks lasta ja anda koht nende rasketele läbielamistele oma südames. Konstellatsiooni tulemusena vabanes tugeva emotsionaalse laenguga täidetud energia. Alates samast aastast olen olnud õnnelikus kooselus ja täna ka kahe lapse ema. See kogemus muutis minu elu. 

Konstellatsiooni meetod on väga tõhus ja ulatub sinna, kuhu meie mõistus ei ulatu. Tegemist on süsteemse lähenemisega, mis aitab näha tervikut, sh. kellega me suguvõsast seotud oleme ja kelle mustreid alateadlikult enda elus edasi kanname. Samuti teeb see nähtavaks meie endi minevikus toimunud traumad, mida me ei pruugi teadlikult mäletada, aga mis mõjutavad meie elu senini. Kui elus on mingi takistus, mis häirib igapäevaelu (mõni emotsioon, situatsioonid, sümptom, korduv ebaedu, keerulised suhted vm) võimaldab perekonstellatsiooni meetod vaadata, millega on see takistus seotud, vabastada pinge ja leida ressurssi sellest olukorrast vabanemiseks. Paljud sümptomid, sh. rasked tunded meie igapäevaelus esindavad peatükki, mis on inimese enda elust või perekonna loost välja jäetud.

Konstellatsiooniteraapia on grupitöö, kus osalevad esindajatena kõik protsessiks vajalikud tegelased ja sündmused. Töö toimub sügaval alateadvuse tasandil ja baseerub süsteemiteooriale – muutus süsteemi ühes osas põhjustab automaatselt muutuse kogu süsteemis. Sinust eraldatakse valusad minevikukogemused ja perekonnaliikmete saatused, et saaksid elada teisiti. Ka esindajatena osalevate inimeste jaoks on osalemine tervendava ja kasuliku mõjuga. Rohkem infot konstellatsiooni kohta saate  minu ürituse kutsest. 

Minu taustast:  Katri Suurmann – EPKA (epkaest.com) 

Minuga saab ühendust: katri.suurmann@gmail.com 

Katri Suurmann