Olen lõpetanud perekonstellatsioonide väljaõppe Moskva Süsteemsete Lahenduste Instituudi ja Eesti Praktilise Psühholoogia ja Süsteemsete Uuringute Keskuse OK koostööprogrammis, õpetaja Olga Knjazeva, superviisor Mihhail Burnjashev, aastal 2022.  2023 kevadel sooritasin edukalt supervisiooni ja lõpetasin äri ja – organisatsiooni konstellatsiooni väljaõppe. Hetkel jätkan struktuursete konstellatsioonide õpinguid Olga Knjazeva ja Vlad Syritsa käe all. 

Lisaks olen lõpetanud transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia terapeutide              3-aastase väljaõppe Teadlik Mina erakoolis aastal 2013, õpetajad Jure Yoram Biechonski, Tom Barber, Rebecca Sears, John Rowan, Alar Tamming, Christine Kraas, jt.. Aastate jooksul olen end  pidevalt täiendanud ja täiendan jätkuvalt erinevate spetsialistide juures. Minu tutvus konstellatsioonide maailmaga algas tänu Tiiu Vilu’le, kes seda meetodit Eestis tutvustas 2010.a. Olen osalenud Tiiu Bolzmanni, Stephan Hausneri ja Thomas Hübl’i ja Colin P. Sisson’i seminaridel, Maire ja Helena Taska ja Sergei Zarsitski „Tunne ennast ja teisi“ kursusel, Kreet-Rosin Pindmaa EFT, Reiki ja iga-aastastel teadliku arengu suve-ja talveseminaridel. Harrastan Kundalini joogat ja Qigong’i. Olen õnnelikus suhtes ja kahe vahva lapse ema.

Oman ärijuhtimise alast kõrgharidust Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast alates 2002.a. ja pikaajalist töökogemust ärivaldkonnas, mis on mind kokku viinud paljude suurepäraste inimestega ja pakkunud huvitavat eneseteostust, kuid olen alati tundnud, et vajan midagi veel, et tunda end terviklikuna ja olla oma hingega kooskõlas.

Tänaseks olen selle „millegi“ –  konstellatsiooni meetodi – nii enda kui ka teiste jaoks leidnud ja tegelen rõõmuga lisaks igapäevatööle ka inimeste toetamisega nende isiklikus arengus. Mulle on oluline leida kliendi jaoks toimiv lahendus.

Konstellatsiooni meetod on väga tõhus ja ulatub sinna, kuhu meie mõistus ei ulatu. See metoodika põhineb ideel, et probleemid kanduvad läbi põlvkondade, tekitades stressi siin ja praegu. Tegemist on süsteemse lähenemisega, mis aitab näha tervikut, sh. kellega me suguvõsast seotud oleme ja kelle mustreid alateadlikult enda elus edasi kanname. Samuti teeb see nähtavaks meie endi minevikus toimunud traumad, mida me ei pruugi teadlikult mäletada, aga mis mõjutavad meie elu senini. Kui elus on mingi takistus, mis häirib igapäevaelu (mõni emotsioon, seisund, situatsioon, sümptom, korduv ebaedu, keerulised suhted, vms.) võimaldab perekonstellatsiooni meetod vaadata, millega see takistus on seotud, vabastada pinge ja leida ressurssi sellest olukorrast vabanemiseks. Paljud sümptomid, sh. rasked tunded meie igapäevaelus esindavad peatükki, mis on inimese enda elust või perekonna loost välja jäetud. Uurides oma tundeid ja suguvõsa mälestusi, võime välja murda perekondlikest mustritest, mis põhjustavad kannatusi. Perekonstellatsioonide abil töötamine aitab leida probleemide põhjused ja need lahendada.

Konstellatsioonis toimub grupitöö, kus osalevad esindajatena kõik protsessiks vajalikud tegelased ja sündmused. Kliendi hinge esindajast eraldatakse valusad minevikukogemused ja perekonnaliikmete saatused, et saaksid elada teisiti. Ka esindajate jaoks on see väga tervendava ja kasuliku mõjuga. Aitab arendada intuitsiooni ja saada paremini kontakti enda tunnete- ja teemadega.

Olete väga oodatud Katri Konstellatsioonide töötuppa!

Katri Suurmann
Terapeut ja sertifitseeritud konstellöör
Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsooni tegevliige
+372 52 94 204
Katri.suurmann@gmail.com

Katri Suurmann