Meditatsiooniõhtul pöördume üheskoos sissepoole, ühendume oma Kõrgema Minaga ning siseneme vaikuse ruumi 🙏🏻

Läbiviija loob oma taotlusega turvalise ruumi ja läbi enda energia kanalduse, mille kaudu iga osaleja saab astuda ühendusse iseenda Kõrgema Minaga. Võimalikuks saab enda vaimu sügavam laskumine ning ankurdumine kehas. Seda toetab juhendatud meditatsioon.

Loome ruumi meditatsiooniks üheskoos, kuid iga osaleja ühendus, rännak ning taipamised on individuaalsed ning ainukordsed.

Meditatsioonile eelnevad omavaheline tutvumine ning lõõgastavad harjutused. Juhendatud meditatsioonile järgneb vaikuses mediteerimine, kus igaüks liigub oma kogemises, olles samas grupi ning ruumihoidja poolt hoitud. Lõpus toimub kogetu jagamine, kes seda soovib 🧘

Iga osaleja laadib alla uut informatsiooni, mis on talle just praegusel eluhetkel vajalik, oluline ja kasutamiseks mõeldud (oma Kõrgema Mina poolt).

Meditatsioon toimub väeringis, igaühe energia toetab gruppi ning grupienergia toetab igaüht – nö suletud ring. Moodustame üheskoos “vaskse sibulakupli” kujulise energia. See kaitseb ja väestab igaüht ringis ning kupli tipp tõuseb otsejoones taevasse ning loob ühenduse.
“Vaskne sibulakuppel” soodustab täielikku kohalolu, üksteise toetamist, ausust (enda suhtes) ja avatust, austust ning tõstab meie vibreerimissagedust.
Võimalikuks saavad uued kogemused/kogemised, taipamised, nägemised/nägemused.
Kui palju ja mida keegi saab/kogeb, on ainulaadne ning sõltub miljonist asjaolust. Igaüks tajub nii palju ja seda, mida ta just parasjagu on valmis vastu võtma 🙏🏻
Töötame algallikast tuleva valguse ning armastuse energiatega.

Meditatsioon toimub Nõmmel, Üks Maja (Valdeku 66) Juureruumis, kolmapäeval 24.04. kell 18:00.
Orienteeruv kestusaeg 2-3 tundi.

Meil tuleb väike grupp, kuni 12 inimest.
Tasakaalupanus: 20 EUR 🩵🙏🏻

NB! Palun saabu 15 minutit enne algust, et oma energiad aegsasti ruumi tuua ning kohaneda.
Austame täpse alustamisega ennast, teisi ning seda püha ruumi ✨
Armastust ja valgust 🩵🙏🏻

Tarmo Lausing

Meditatsiooniõhtu ruumihoidja enesetutvustus:

“Olen meditatsiooni sügavamalt praktiseerinud alates aastast 2015, mil toimusid suured kollapsid minu isiklikus elus: abielu purunemine ning finantsiline krahh samal ajal. Jõudsin seisu, mil pidin kõigest välisest loobuma, et leida üles iseennast sügaval sees. Õnneks on alati nii, et kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Leidus “lifecoach”, kes aitas mind sel ajal vabastada kogunenud ärevusest, ängistusest ning hirmudest, millest suurimad olid seotud lastega, aga ka käeulatuses oleva pankrotiga. Ta oli Kristalse Mina, EFT tapping’u õpetaja, valguse ja armastuse kanal. Töö käigus omandasin need tehnikad.

Järgnevatel aastatel läbisin ajaperioode, mil veetsin päevade ja ööde kaupa aega iseendaga – mõtiskledes, aga veelgi enam mediteerides. Need olid eraldumise, üksinduse, minnalaskmise ning kõigest loobumise ajad. Sel ajal avastasin, kui vähe on mul vaja selleks, et ennast üleval pidada. Avastasin enda jaoks materiaalse elu illusoorsuse ning aja suhtelisuse. Aeglustasin oma elutempot kordades ja maitsesin selle vilju.
Kõige selle tulemusel jõudsin sissepoole minnes vaikuse ruumi. Ruumi, kus ei ole kübetki minu hirmudest ega ärevusest. Ei midagi minu isiksusest või mõtetest, mitte ühtegi impulssi. Seal on vaid tühjus, vaikus ning piiramatu ruum.
See võib olla kurb, õõnes ja hirmutav koht, kuid minu jaoks pakkus ta eelkõige rahu ja suurt vaadet.
Meditatsiooni-keeles nimetatakse seda kohta loomise algpunktiks.
Korra sinna jõudnuna on lihtsam meditatsioonis jälle vaikusesse-tühjusesse tagasi pöörduda.
Mõistsin, et kõik väline maailm, kõik mu kogemused ei ole minu tõeline olemus. Ammutasin jõudu teadmisest, et ma eksisteerin edasi ka siis kui ma kaotan kõik, mis mu elus praegu on. Eksisteerin edasi ka siis, rahus ja rõõmus …
Sellest punktist edasi olen liikunud vaimse arengu spiraalis, oma tõusude ja mõõnadega, kuid ikka ülespoole. Lähemale enda päris olemusele, kõrgemasse vibratsiooni.

2022. aasta alguses tegin otsuse hakata tegelema spirituaalsete praktikatega igapäevaselt. Esitasin universumile taotluse, seades elu eesmärgiks vaimse kasvu. Sealt alates hakkasid asjad kiiresti liikuma.
Osalesin silmi avavas laagris, käisin juhendatud meditatsioonides, panin end kirja erinevatele kursustele. Minu ees avanes uus maailm, uute inimeste ja kontaktidega. Ellu saabus ka õpetaja, keda olin palunud end ilmutada – küll hoopis teises vormis kui meel ette kujutas, kuid õpetus oli seda intensiivsem. Selle vilju maitsen siiamaani.

2024. aasta veebruaris toimus mu vaimses arengus läbimurre, kus ühes teraapias lendas justkui prunt peast minema ning toimus äkiline tajude avardumine. See oli mu jaoks kaua-oodatud hetk, pärast mida ei ole miski enam endine. Sisenesin ruumidesse, kus ma olin seni käinud vaid silmapilguks. Nüüd saan nendes ruumides veeta aega, tajuda ning end sirutada ilma kiirustamata. Uurida ning õppida, avada end peentajude ning -energiate maailmas. See on müstiline, lõputu ning äärmiselt avardav maailm.
Olen grupimeditatsioonides avanud enda seni varjul olnud võimeid.
Teadvustan, et olen tegelikult valguskeha ning mul on lihtne teha ennast tühjaks ning toetada ühist ruumi, muutudes valguse ja armastuse kanaliks … 🩵🙏🏻

Olen jätkuvalt isiklikus transformatsioonis ning avaldan tänu kõigile hingedele, kes on mind sellel teel toetanud ning kes seda tulevikus teevad. Tajun ühendust teie kõigiga, kes te neid ridu loete! Me oleme üks.
Lähtun oma tegevuses valemist:

Elu Eesmärk = Vaimne Kasv = Kõrgema Hüvangu Teenimine = Vibratsiooni Tõus
Olen teie ja meie teenistuses 🙏🏻🩵

Tarmo Lausing

Läbiviijad: Tarmo Lausing

Registreerumine on lõppenud - Leia uus