𖣔Kõigile, kellel on hääl𖣔

Häälegrupi kõige olulisem eesmärk on luua turvaline ruum, kus samade inimestega koos liikuda kiht-kihilt oma häälele nii lähedale, kui on igaühel selleks parasjagu julgust. Ja saada seda julgus iga korraga juurde.

𖣔Kaheksanädalane teekond, millesse mahub kolm kohtumist. Seejärel saab uuesti valida.
𖣔Igal kohtumisel teeme tehnilisi ja tunnetuslikke harjutusi nii grupis kui individuaalselt, sest just see viimane annab Sulle tõelise tõuke oma hääl kehasse tegelikult ka integreerida.
𖣔Harjutused võivad sisaldada lisaks häälele ka füüsilisi tegevusi. Olen aastaid huvitunud erinevatest sidekoega töötamise tehnikatest.
𖣔Kohtumiste vahel on Sinu ülesanne võtta võimalikult sageli killuke aega oma hääle jaoks, sest läheduse loomine on pidev protsess.
𖣔Minu ülesanne on Sulle kord nädalas selle tarvis saata mõnus nipp või meeldetuletus.
𖣔Grupi suurus 8-11 inimest.
𖣔Lisaks on Sul võimalus vabade kohtade olemasolul poole hinnaga osaleda avalikes hääle töötubades, mis toimuvad 10.01, 7.02, 7.03.

Selle aja jooksul võiksid:
༄leida vastuseid küsimusele: kuidas oma hääl ära tunda?
༄esitada palju Sind huvitavaid küsimusi hääle ja keha kohta.
༄mõista, milline on Sinu hääle peamine takistus või väljakutse nii tehnilises kui tunnetuslikus plaanis ning seda, kuidas sellele läheneda, et jõuda soovitud tulemuseni.
༄kogeda, milline mõju on Su häälel Sinu enesetundele ja ümbritsevale (seda toetab samuti grupis töötamine).
༄tunda, milles seisneb Sinu hääle eripära, võlu ja suurus.
༄saada juurde rahu ja kindlust oma tõe äratundmise ja väljendamise puhul.
༄saada juurde eneseusaldust ja enesekindlust avaliku esinemise ning vajalike vestluste algatamise osas.
༄õppida tundma, kuidas kasutada oma häält enda häälestamiseks meditatsioonis või ka konfliktisituatsioonis.
༄enda ja teiste meelt vaimselt lahutada ning kehastuda.

Minu hääletöö võti peitub mängulises lähenemises ning selle eesmärk on tuua hääl kehasse ja panna inimene tervenisti kõlama. Tegelikult väljendub see sageli kogemusena, milles inimene tunneb, et mitte tema ei tee häält, vaid hääl “teeb teda”. Sealt alates on juba igasugused asjad võimalikd.

Katsume turvaliselt ikka ületada isiklikke piire või just panna neid paika. Ausalt, tean omast kogemusest, mida tähendab läbi liikuda tardumusest oma hääle suhtes. Las see nüüd jääb möödunud aega, et vabamalt edasi minna uude enesetundesse seoses väljendusega.

ꨄ Oled kutsutud!

Armastusega
Nele

___
༄Hääl on enamasti meie jaoks midagi iseenesestmõistetavat nagu hingamine. Midagi, mida igapäevaselt kasutame ja mille abil teeme end maailmas kuuldavaks: väljendame oma tundeid, veendumusi ja väärtusi, kujundame õhkkonda ja suhteid. Hääl on üheks sillaks sise- ja välismaailma vahel.

༄Oma häälega kontaktis inimene on lõdvestunud oma mõjusse ja enda rolli elus. Teeb valikuid kooskõlas oma sisemise tõe ja eesmärkidega. Oskab ennast ja teisi kuulata ning sisemiselt häälestuda loomisele ja koostööle.

༄Hääl on osa mittesõnalisest kommunikatsioonist ning seetõttu mõjutab kõiki meie suhteid. Oma häälega ausalt sõbraks saamine suurendab enesekindlus – sisemise tõe usaldamist – ja arendab eneseväljenduse tundlikkust, ka „ei“ või „jah“ ütlemise võimet.

___
𖣔Räägime lahti ja proovime praktiliselt järele, kuidas elus oma häälele mänguliselt toetuda ning seda teadlikult rakendada ka siis, kui me ei laula. Häält saab kasutada oma närvisüsteemi tasakaalustamiseks, enda häälestamiseks, teistega ühenduse loomiseks ja hoidmiseks ning paljuks muuks. Eesmärk on aidata Sul hinnangutest oma hääle suhtes loobuda ning astuda sellega loovasse ühendusse.

𖣔Igasugune eelnev kogemus või kogemuse puudumine on teretulnud. Võid enne töötuba mõelda sellele, milline on Sinu suhe oma häälega ja millist suhet Sa sooviksid. Hääle tehnikat ja selle energeetikat avavad harjutused on ei eelda muusikalisi teadmisi. Harjutustesse kaasame lisaks häälele ka keha ja kujutluse.

ꨄ Luban, et juba üksi kogemus teistega koos teadlikult oma häälele ruumi andmine ning sellesse lõdvestumine, kingib Sulle juurde julgust ja eneseusku!

༄Sügavam ühendus oma häälega aitab meil lähtuda oma puhta olemuse unikaalsest energiasagedusest – elada ja toimida endaga kooskõlas. Seetõttu tunnemegi suurt rõõmu, kui saame kogu südamest laulda või endale truuks jäädes kõnelda, või hoopis igatsust, kui me ei söanda piuksugi teha. Hääle lubamine aitab loovusel avaneda ja avarduda.

༄Meie suhe oma häälega annab sageli aimu sellest, mis seisus on hetkel meie enesearmastus ja oma koha tunnetamine maailmas. Hääles kõlab, kas oleme parasjagu oma keskmes ning suudame kuuletuda oma sisetunde juhatusele või mitte. Meie kõlavuses väljendub meie keha ja hinge vaheline koostöö kvaliteet. Ühtlasi on hääl ka vahend, et end sisemiselt kooskõlla tuua.

___
PRAKTILINE INFO:

Kohtumised on: 24.01, 21.02, 21.03

Riietu vabalt ja mugavalt, et saaksid ka liikuda.
Kõik muu on koha peal olemas.

___
NELE SUISALU on kaasaegne tantsukunstnik, loovuse nõustaja, peenhäälestaja ja hääleseadja. Armastan töös toetada inimesi nende hääle- ja kehatunnetusega parema kontakti saavutamisel. Samuti julgustada neid üleminekul ühest kasvamise etapist järgmisesse. Minu roll on aidata uutel viisidel käivitada inimeste kehalist, hingelist ja vaimset loovust ning avanemist oma algolemusele ning loomulikkusele.

Olen õppinud erinevaid hääletehnikaid klassikalisest laulust pneumafooniani ning tuginen oma töös sidekoe praktikatele, et taastada hääle ja keha loomulik terviklikkus. Lisaks olen end täiendanud keha-meele meditsiini, kehapsühhoteraapia, üleminekuteraapia ja kollektiivse trauma tervendamise vallas.

Eraviisilises hääleseades keskendun ühele kindlale küsimusele: kuidas aidata inimesel kõlama hakata kogu tema ulatuses? Enesetunne ja kõla on alati kooskõlas. Hääleseade eesmärk on juhatada iga inimene oskuseni kehastada enda algset puhast sagedust ning olla sellest kantud oma elus.

Läbiviijad: Nele Suisalu

Registreerumine on lõppenud - Leia uus