𖣔Töötuba kõigile, kellel on hääl𖣔

Aastanumbri vahetumine mõjub meile psühholoogiliselt nii, et me otsime uut, soovime uut või mõistame, mida me tahame muuta. Samuti leiame ja märkame seda, mis meis juba muutunud on.

Kuidas aga ära tunda või luua uut kvaliteeti oma hääles?

Võti on lähenemise mängulises värskendamises. Kui Sul on ebamugav teha kõrget häält, siis proovi seda. Kui Sul on imelik teha kõva häält, siis proovi seda. Kui Sul on kummaline rääkida mahedalt, siis … tule töötuppa mängima.

Katsume turvaliselt isiklikke piire ületada. Ausalt, tean omast kogemusest, mida tähendab tardumusest oma hääle suhtes läbi liikuda. Las see nüüd jääb möödunud aega, et vabamalt edasi minna uude.

𖣔Seekordses töötoas nihutame piire seoses oma häälega. Proovime ja lõdvestume tundmatutel aladel. Laseme kehal ja meelel oma hääle erinevate tahkudega kohaneda.

Kõigepealt teeme grupis harjutusi ning töötoa viimases osas on soovi korral võimalus osaleda lühikeses individuaaltöös. Kui Sul ei ole tunnet teiste ees oma häält avada, siis kellelegi teisele tunnistajaks olemisel võib ootamatult olla samaväärne mõju. Kes on käinud, see teab!

ꨄ Oled kutsutud!

Armastusega
Nele

___
༄Hääl on enamasti meie jaoks midagi iseenesestmõistetavat nagu hingamine. Midagi, mida igapäevaselt kasutame ja mille abil teeme end maailmas kuuldavaks: väljendame oma tundeid, veendumusi ja väärtusi, kujundame õhkkonda ja suhteid. Hääl on üheks sillaks sise- ja välismaailma vahel.

༄Oma häälega kontaktis inimene on lõdvestunud oma mõjusse ja enda rolli elus. Teeb valikuid kooskõlas oma sisemise tõe ja eesmärkidega. Oskab ennast ja teisi kuulata ning sisemiselt häälestuda loomisele ja koostööle.

༄Hääl on osa mittesõnalisest kommunikatsioonist ning seetõttu mõjutab kõiki meie suhteid. Oma häälega ausalt sõbraks saamine suurendab enesekindlus – sisemise tõe usaldamist – ja arendab eneseväljenduse tundlikkust, ka „ei“ või „jah“ ütlemise võimet.

___
𖣔Hääle töötoas räägime lahti ja proovime praktiliselt järele, kuidas elus oma häälele mänguliselt toetuda ning seda teadlikult rakendada ka siis, kui me ei laula. Häält saab kasutada oma närvisüsteemi tasakaalustamiseks, enda häälestamiseks, teistega ühenduse loomiseks ja hoidmiseks ning paljuks muuks. Töötoa eesmärk on aidata Sul hinnangutest oma hääle suhtes loobuda ning astuda sellega loovasse ühendusse.

𖣔Igasugune eelnev kogemus või kogemuse puudumine on teretulnud. Võid enne töötuba mõelda sellele, milline on Sinu suhe oma häälega ja millist suhet Sa sooviksid. Hääle tehnikat ja selle energeetikat avavad harjutused on ei eelda muusikalisi teadmisi. Harjutustesse kaasame lisaks häälele ka keha ja kujutluse.

ꨄ Luban, et juba üksi kogemus teistega koos teadlikult oma häälele ruumi andmine ning sellesse lõdvestumine, kingib Sulle juurde julgust ja eneseusku!

༄Sügavam ühendus oma häälega aitab meil lähtuda oma puhta olemuse unikaalsest energiasagedusest – elada ja toimida endaga kooskõlas. Seetõttu tunnemegi suurt rõõmu, kui saame kogu südamest laulda või endale truuks jäädes kõnelda, või hoopis igatsust, kui me ei söanda piuksugi teha. Hääle lubamine aitab loovusel avaneda ja avarduda.

༄Meie suhe oma häälega annab sageli aimu sellest, mis seisus on hetkel meie enesearmastus ja oma koha tunnetamine maailmas. Hääles kõlab, kas oleme parasjagu oma keskmes ning suudame kuuletuda oma sisetunde juhatusele või mitte. Meie kõlavuses väljendub meie keha ja hinge vaheline koostöö kvaliteet. Ühtlasi on hääl ka vahend, et end sisemiselt kooskõlla tuua.

Riietu vabalt ja mugavalt, et saaksid ka liikuda.
Kõik muu on koha peal olemas.

___
NELE SUISALU on kaasaegne tantsukunstnik, loova kehastumise nõustaja, peenhäälestaja ja hääleseadja. Armastan töös toetada inimesi nende hääle- ja kehatunnetusega parema kontakti saavutamisel. Samuti julgustada neid üleminekul ühest kasvamise etapist järgmisesse. Minu roll on aidata uutel viisidel käivitada inimeste kehalist, hingelist ja vaimset loovust ja avanemist enda algolemusele.

Eraviisilises hääleseades keskendun ühele kindlale küsimusele: kuidas aidata inimesel kõlama hakata kogu tema ulatuses? Enesetunne ja kõla on alati kooskõlas. Hääleseade eesmärk on juhatada iga inimene oskuseni kehastada enda algset puhast sagedust ning olla sellest kantud oma elus.

Läbiviijad: Nele Suisalu

Registreerumine on lõppenud - Leia uus