Circling on minu jaoks võimalus hoitud ruumis kogeda ennast nii ausal kujul kui see hetkel võimalik on.

Me saame ruumis kokku, ma tutvustan sulle lühidalt Circling põhimõtteid, teen väikese sissejuhatava meditatsiooni ja seejärel asume looma silmsidet. Kõik edasine saab iga kord olema just selline nagu ta olema saab. Kõik osalejad toovad ruumi just selle, mis parasjagu on: nii suure autentsusega kui see parasjagu kättesaadav on.

Me jälgime austuse ja armastuse printsiipe ja praktiseerime enda täielikku kohalolu. Circlingu 5 printsiipi on:
– Pühendumine ühendusele – see on kutse olla ühenduses teise inimesega, hoolimata sellest, mis esile kerkib. Hoolimata ebamugavusest või hirmust, mis sellises ühenduses võb üles tulla – jään avatuks ja uudishimuliks oma kogemuse suhtes. See on suurepärane treeningu võimalus, et märgata endas intensiivseid kohti. Kohti, mis igapäevaelus toovad esile kaitsed või vastandumised. Circlingu ruumis on sul võimalus jääda kogemuse juurde, turvaliselt väljendada endaga toimuvat ja avastada allasurutud tunnete dünaamikaid.

– Oma kogemuse päriselt vastu võtmine – olles ise oma kogemusega kontaktis ja olles valmis kohtuma enda kitsaskohtadega, loob võimaluse puhtamaks kogemuseks. See tekkib sellest, et me ei ole suunatud väljapoole ehk me ei pane endaga toimuva vastutust kellegi teise peale. Samal ajal oma kogemust täiel rinnal vastu võttes, loome me ringis erilise turvatsooni teiste jaoks, et ka nemad saaksid oma kogemusega kontakti jääda.

– Jään kontakti oma tunnetusliku poolega – luues seeläbi parema pinnase, et ma teist inimest päriselt kuulen. Olles kontaktis oma kehaga – märgates erinevaid tunnetusi oma kehas, saan teadlikuks oma emotsioonide ja füüsilise keha koostööst ja mõjudest. See aitab ühtlasi vaigistada mõistust mõttetasandil – luues suurema potentsiaali teadlikkuseks ja kohaloluks. Selline teadlikkus võimaldab näha kaugemale ego kontseptsioonidest.

– Oma kogemuse usaldamine – alistumine sellele, mis minu kogemus just parasjagu on, usaldades, et kõik on õige. See on võibolla üks raskemaid printsiipe paljude jaoks, sest hõlmab suuremat pilti – Elu üldist usaldamist. Samas on selle printsiibi omandamine murranguline – kaob ära nn. mitteühenduses olemise tunne. Oma kogemust usaldades, oleme alati ühenduses – isegi kui see tähendab tühjuse ja haavatavuse kogemist. See lubab lahti rulluda sügavamatel tasanditel, sügavamal tõel.

– Olla teisega tema kogemuses – ehk kuidas kõndida “teise kingades”. See nõuab radikaalset uudishimu, mis samas ei loo mingeid eeldusi ega ootusi. Eeldab puhast armastavat mõistmist.

Me võime näiteks “kurbuse” kohta eeldada, et seda on raske kogeda, et kogeja vajab kaastunnet. Selliselt piirame aga tegelikku “kurbuse” kogemist oma eeldusteks. Me saame olla hoopis uudishimulikud: “Kuidas on kurbust sinu jaoks kogeda?”, “Millist kurbust sa koged?”, “Milline on sinu hetke vajadus – mida sa hetkel minust vajad, et oma kogemuses olla?”. Selliselt lähendes, on “kurbuse” kogejal võimaik om akurbusega päriselt kontakti saada ja oma vajadusi paremini tunnetada.

Nende printsiipide lihvimine endas käib järk-järgult ja kõige parem on tulla ilma igasuguste ootusteta. Sa ei saa olla kuidagi vale Circlingu jaoks, saad olla mitteteadlik hetkest ja endast – aga selleks Circling ongi – enda avastamiseks.

Kui sa soovid midagi küsida või kui sa tunned, et eelistaksid vahel Circlingut üks-ühele, siis palun kirjuta: kristiina@yksmaja.ee

Sinuga ausas ruumis kohtumist oodates

Kristiina Kajandu

Registreerumine on lõppenud.

Läbiviijad: Kristiina Kajandu

Broneerimine

Täishind: 15€
Broneeringutasu: 0.00€

Vabu kohti: 5/10

Registreerumine on lõppenud.